Centrum jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Angiológia

Angiologická ambulancia

Ambulancia poskytuje kompletnú diagnostickú, liečebnú starostlivosť a edukáciu pacientov s ochorením artériového a venózneho systému. Využíva modernú diagnostickú techniku vrátane usg vyšetrenia ciev s farebným mapovaním, čo okrem iného umožňuje včasnú diagnostiku a liečbu arteriosklerotických zmien na cievnom riečisku. Zameriava sa aj na prevenciu a liečbu kŕčových žíl /varixov/ zápalov žíl a trombózy.

V rámci činnosti angiologickej ambulancie sú realizované:
⁃    komplexné klinické angiologické vyšetrenie
⁃    skleroterpia kŕčových žíl penou / plán od 10.2013/
⁃    USG vyšetrenie žilového riečiska  dolných končatín / vhodné pri podozrení na žilovú trombózu, kŕčových žilách, vredoch predkolenia, opuchoch dolných končatín/, vyšetrenie žíl horných končatín vrátane hlavných žilových kmeňov krku a trupu
⁃    USG vyšetrenie artériového riečiska dolných končatín slúži k diagnostike zúžení či uzáverov tepien dolných končatín / vhodné u pacientov diabetikov, fajčiarov, u pacientov s bolesťami dolných končatín vznikajúcich pri chodzi/
⁃    USG vyšetrenie brušnej aorty slúži k diagnostike aneuryziem abd.aorty / vhodné u pacientov fajčiarov nad 60 rokov/
⁃    USG vyšetrenie renálnych tepien / vhodné u pacientov s dlhodobo zle stabilizovaným krvným tlakom/
⁃    USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev /prevencia cievnej mozgovej príhody, stavy po cievnej mozgovej príhode/
⁃    USG vyšetrenie dialyzovaných pacientov s AV fistulami resp. zhodnotenie arteriového a venozneho riečiska horných končatín pred našitím AV fistuly.

V prípade nutnosti doplnenia ďalších vyšetrení k spresneniu diagnózy je pacient lekárom poučený a následne objednaný na dalšie diagnostické vyšetrenia, ako je DSA ( digitálna subtrakčná angiografia) vyšetrenie, MR, CT angiografiu. Po stanovení  diagnózy je pacient lekárom oboznámený so svojím ochorením, poučený o možnostiach liečby ako aj prevencie vzniku komplikácií a v prípade potreby konzultovaný na vyššom pracovisku /mailom resp telefonicky/. 

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk