Centrum jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Personál

Miroslav Sirila

MUDr.Miroslav Širila

angiolog

cievy.sirila@gmail.com

 t.č. na objednanie sa 032/6581955

 

  • 2005 Lekárska Fakulta Univerity komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
  • 2008 Postupová skúška z Internej medicíny
  • 2011 Atestácia v odbore Angiológia SZU Bratislava
  • Člen angiologickej spoločnosti a spoločnosti pre kardiovaskulárnu intervenčnú medicínu
MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk