Privátna gynekologická - pôrodnická ambulancia

Novinky


Možnosť objednať sa telefonicky na 4D ultrazvuk aj pre neregistrovanýé pacientky.

Príjmanie nových pacientiek

Vykonávanie prietokov v 36 týždni tehotenstva s určením predpokladanej hmotnosti plodu

Personál ambulancie

Lekári :

 

  • MUDr. Jankovský Tibor

MuDR. Jankovský Tibor

lekár - gynekológ - pôrodník
odborný zástupca a konateľ spoločnosti

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Univerzity J.A.Komenského v Bratislave
Kontinuálne akreditované vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Špecializácia:

Špecializačná kvalifikačná atestácia I. a II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
Certifikát v ultrazvukovej diagnostike v odbore gynekológia a pôrodníctvo

 

  • MUDr. Mináriková Zuzana NFPMD

 Mináriková

lekárka

Špecializačná kvalifikačná atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo
Certifikát naprotechnológie - Pope Paul VI. Institute for the Study of Human Reproduction in Omaha

 

Vzdelanie :

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity J.A. Komenského v Martine

Kontinuálne akreditované vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo

 

 

Zdravotné sestry:

Zdravotné sestry:

 

Bc. Soňa Gubčíková

s

pôrodná asistentka

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola
Bakalár v odbore pôrodná asistencia
Nepretržité odborné vzdelávanie

 

Bc. Denisa Martinková

 Martinková Denisa

zdravotná sestra

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola

Sestra, špecialistka v odbore anesteziológia
Sestra, špecialistka v odbore urgentná medicína

Nepretržité odborné vzdelávanie

 

Mgr. Nikola Charbuliaková

 Tomanová Nika

Všeobecná zdravotná sestra

Vzdelanie:

Gymnázium
Bakalár v odbore ošetrovateľstvo - Tn UAD
Nepretržité odborné vzdelávanie

 

Bc. Veronika Barišová

barisova

všeobecná zdravotná sestra

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola
Bakalár v odbore ošetrovateľstva
Nepretržité odborné vzdelávanie

 

 

Richterová Krasulová Anna

 Krasulova

zdravotnícky asistent

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne - zdravotnícky asistent

Nepretržité odborné vzdelávanie

 

 

 

Bc. Janka Hudecová

 J

 Všeobecná zdravotná sestra

 

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola

Bakalár v odbore ošetrovateľstvo - Tn UAD

Nepretržité odborné vzdelávanie

 

Bc. Ivona Bimová

Všeobecná zdravotná sestra

Ivona Bimová

Vzdelanie:

Bakalár v odbore ošetrovateľstvo - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

Nepretržité odborné vzdelávanie

 

Bc. Michaela Plánková

 

Všeobecná zdravotná sestra

Michaela Planková

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola

Balakár v odbore ošetrovateľstvo - Trenčín Univerzita Alexandra Dubčeka

Nepretržité odborné vzdelávanie

 

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk