Plastická a estetická chirurgia

Personál

plastický chirurg

 

 www.plastickychirurg.sk

1992
Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo - ukončenie štúdia s vyznamenaním

1997
atestácia I.stupňa v odbore "všeobecná chirurgia " na katedre všeobecnej chirurgie IVZ Bratislava

2003
atestácia v nadstavbovom odbore " plastická chirurgia " na subkatedre plastickej chirurgie SZU Bratislava

2010
získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. v odbore chirurgia - plastická chirurgia na LFUK Bratislava

- oponent atestačných prác pre kandidátov na získanie špecializácie v odbore " plastická chirurgia " na Klinike plastickej chirurgie LFUK UN Bratislava - Ružinov

- externý učiteľ Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore plastická chirurgia

- člen Spoločnosti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie a sekcie chirurgie ruky pri Slovenskej lekárskej spoločnosti

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk