Plastická a estetická chirurgia

Plastická a estetická chirurgia

Rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne,
č. TSK/2012/06856/zdrav. -2, zo dňa 27. augusta 2012, získalo privátne zariadenie
Gyneka, s.r.o., povolenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore plastická chirurgia.
Operačné zákroky a predoperačné konzultácie vykonáva vysoko erudovaný lekár s dlhoročnou praxou na plastickej klinike v Bratislave MUDr. Rastislav Trška PhD.
Operácie sú realizované v celkovej anestéze v režime jednodňovej starostlivosti.
Termín konzultácie a operácie prispôsobíme Vaším potrebám, možno si ho zarezervovať telefonicky na tel. 0905204494

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk