Centrum jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Kontakt

MUDr.Miroslav Širila

angiológ

www.cievnylekar.sk


cievy.sirila@gmail.com


t.č. na objednanie sa 032/6581955

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk