Centrum jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Alma FemiLift

Medicínske laserové centrum

Na dosiahnutie hlbokého tepelného účinku, ktorým sa stimuluje remodelácia vaginálneho kolagénu bez toho, aby dochádzalo k agresívnej ablácii, využíva FemiLift vysoký výkon technológie frakčného CO2 laseru. Táto technológia predstavujezlatý štandard v oblasti liftingu a rejuvenizácie kože. Tento technologický prístup umožňuje využitie oveľa vyšších úrovni energie prostredníctvom dlhšieho trvania impulzu, čím sa dosahuje silné a účinné tepelné pôsobenie.

Výhody metódy Alma FemiLft:

- Rýchlé, jednotné ošetrenie

- Bezpečnosť, jednoduchosť a účinnosť

- Hygienické, jednorázové sondy

- Minimálne invazívne ambulantné ošetrenie

- Technológia CO2 lasera, klinicky overená, optimálna na remodeláciu kolagénu

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk