Centrum jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Personál

lekár: 

- MUDr. Tibor Jankovský,  gynekológ a pôrodník

 

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk