Centrum jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Kontakt

 

Recepcia ambulancie:     0948368468

MUDr. Tibor Jankovský:  0905743225

mail.:                            gyneka@gyneka.sk

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk