Centrum jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Novinky

 • vykonávanie zákrokov v odbore gynekológia a pôrodníctvo

 

 • vykonávanie zákrokov v odbore plastická a estetická chirurgia

Personál ambulancie

Personál - Centra jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Personál - Centra jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Operačný team:

 

 • MUDr. Tibor Jankovský - lekár

gynekológ-pôrodník

 

 • MUDr. Rastislav Trška - lekár
 • MUDr. Martin Huraj - lekár
 • muc. Martin Jankovský - medik

 

 • Bc. Soňa Hrončiaková - pôrodná asistentka

pôrodná asistentka

 

 • Bc. Barišová Veronika - všeobecná zdravotná setsra

      Bc. Veronika Barišová

 •     Bc. Benková Zuzana - všeobecná zdravotná sestra

     Benková Zuzana Bc.

 • Bc. Janka Gračková - všeobecná zdravotná sestra

 zdravotná sestra

 Bc. Nikola Charbuliaková - všeobecná zdravotná sestra

 Tomanová Nikola

Anesteziologický team:

 

 • MUDr. Jana Galbová - lekárka

Anesteziológ

lekárka

Vzdelanie :

- Lekárska fakulta Univerzity J.A. Komenského v Bratislave

- KA v odbore anesteziológia a urgentná medicína

 

 • Mgr. Denisa Martinková - všeobecná zdravotná sestra

 

 Martinkova Denisa

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk