Centrum jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Novinky

  • vykonávanie zákrokov v odbore gynekológia a pôrodníctvo

 

  • vykonávanie zákrokov v odbore plastická a estetická chirurgia

Personál ambulancie

Personál - Centra jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Personál - Centra jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Operačný team:

 

  • MUDr. Tibor Jankovský - lekár

gynekológ-pôrodník

 

  • MUDr. Rastislav Trška - lekár

 

  • Bc. Soňa Gubčíková - pôrodná asistentka

pôrodná asistentka

 

  • Bc. Barišová Veronika - všeobecná zdravotná setsra

      Bc. Veronika Barišová

 

  •   Bc. Janka Hudecová - všeobecná zdravotná sestra

 zdravotná sestra

 

Mgr. Nikola Charbuliaková - všeobecná zdravotná sestra

 Tomanová Nikola

 

- Bc. Bimová Ivona - všeobecná zdravotná sestra

Ivona Bimová

Anesteziologický team:

 

  • MUDr. Jana Galbová - lekárka

Anesteziológ

lekárka

Vzdelanie :

- Lekárska fakulta Univerzity J.A. Komenského v Bratislave

- KA v odbore anesteziológia a urgentná medicína

 

  • Bc. Denisa Martinková - všeobecná zdravotná sestra

 

 Martinkova Denisa

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk