Centrum jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Novinky

  • vykonávanie zákrokov v odbore gynekológia a pôrodníctvo

 

  • vykonávanie zákrokov v odbore plastická a estetická chirurgia

Zmluvní partneri

Gyneka, s.r.o. - privátna gynekologicko pôrodnícka ambulancia má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. /25/

Všeobecná zdravotná poisťovňa

 

Union zdravotná poisťovňa, a.s. /27/

Union zdravotná poisťovňa

 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. /24/

Dôvera zdravotná poisťovňa

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk