Centrum jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Novinky

  • vykonávanie zákrokov v odbore gynekológia a pôrodníctvo

 

  • vykonávanie zákrokov v odbore plastická a estetická chirurgia

Vybavenie gynekologickej kliniky

Klimatizovaná operačná sála  je vybavená modernými operačnými prístrojmi a operačným inštrumentáriom. Príjemné, klimatozované priestory pooperačnej izby sú vybavené medernou monitorovaciou technikou. Pracujeme s miniinvazívnou laparoskopickou a hysteroskopickou technikou fy STORZ. Priebeh operačných výkonov je možné nasnímať na DVD alebo CD nosič. V rámci operačných výkonov spolupracujeme so spoločnosťou Laugomed, s r.o., ktorá nám poskytuje anesteziologické služby na anesteziologickom prístroji špičkovej kvality DRAGER Fabius. Prípravu nástrojov a operačných prístrojov zabezpečuje umývačka inštrumentov a autokláv od fy GETINGE. Pri endoskopických operačných výkonoch využívame elektrický morselátor fy STORZ s priemerom 15 mm.

MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk