Centrum jednodňovej gynekologickej starostlivosti

Novinky

  • vykonávanie zákrokov v odbore gynekológia a pôrodníctvo

 

  • vykonávanie zákrokov v odbore plastická a estetická chirurgia

Pôrodníctvo

Poskytujeme tieto diagnostické a terapeutické výkony:

  • vyčistenie - evakuácia dutiny maternice pre patologickú graviditu
  • odber plodovej vody na genetické vyšetrenie – amniocentéza
  • indukcia abortu – ukončenie tehotnosti z genetickej indikácie v I a II. trimestri
  • zošitie – sutúra krčku maternice – cerclage
MUDr. Jankovský Tibor
odborný ženský lekár

Telefón: recepcia 0948368468,  MUDr. Jankovský Tibor 0905743225
E-mail.: tibor.jankovsky@gyneka.sk